Những hình ảnh công ty RocLand và công ty NewLand trên truyền hình

Những hình ảnh của công ty trên đài truyền hình - Hà Nội 2. Một số những thành công trong năm 2017 của tập đoàn NEWLAND - ROCLAND. Những suy nghĩ, cảm xúc của các khách hàng khi đến với hệ thống văn phòng - căn hộ của chúng tôi.

 

Bài viết cùng danh mục